ภาพกิจกรรม
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

110

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใต้

เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใต้

85

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“

85

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านท้องนายปาน

พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านท้องนายปาน

76

9 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

1375

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1368

16 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

1333

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

1346

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

1482

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย

1551

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

1627

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

2213

2 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

2200

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

2047

22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

2361

31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

1956

20 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2691

18 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2369

13 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ดีเจหนู มาให้ความรู้โครงการถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ดีเจหนู มาให้ความรู้โครงการถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

2658

10 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
งานรำลึกเสด็จประภาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕

งานรำลึกเสด็จประภาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕

2461

2 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...