ภาพกิจกรรม
โครงการ 1 ตำบล 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

โครงการ 1 ตำบล 1 สวนสมุนไพร เฉลิมพระเกียรติพระบามสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

654

30 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน

651

29 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

กิจกรรมวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๗

661

21 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6  รอบ  28  กรกฎาคม  2567

กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

680

1 พฤษภาคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้  ประจำปี 2567  ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์วัดโพธิ์

กิจกรรมการแข่งขันกีฬาสัมพันธ์ในเขตเทศบาลตำบลบ้านใต้ ประจำปี 2567 ในวันที่ 27 เมษายน 2567 ณ ลานอเนกประสงค์วัดโพธิ์

671

29 เมษายน 2567
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

กิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567

772

13 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใต้

เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใต้

749

12 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“

คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาและพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรม การบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ “ตำบลเข้มแข็ง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง“

754

10 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านท้องนายปาน

พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านท้องนายปาน

739

9 มกราคม 2567
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2048

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

2037

16 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

1987

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

2001

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

2131

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย

2207

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

2281

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

2867

2 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

2847

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

2696

22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

3011

31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...