ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

พิธีวางพวงมาลา วันที่ ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

689

24 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช  ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

690

16 ตุลาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖

655

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

กิจกรรมงานเดิน - วิ่งการกุศล “ย้อนรอย ธารเสด็จ” ครอส คันทรี ครั้งที่ ๑

663

31 สิงหาคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

วันเด็กแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๖๖

808

17 มกราคม 2566
อ่านเพิ่มเติม...
วันพระราชทานธงชาติไทย

วันพระราชทานธงชาติไทย

879

28 กันยายน 2565
อ่านเพิ่มเติม...
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕

956

31 สิงหาคม 2565
อ่านเพิ่มเติม...
ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย

1542

2 กุมภาพันธ์ 2564
อ่านเพิ่มเติม...
๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

๒๘ ก.ค. ๒๕๖๓ วันเฉลิมพระชนมพรรษา “ในหลวงร.๑๐”

1533

28 กรกฎาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

กิจกรรมเสริมสร้างและพัฒนาทัศนคติจิตสำนึกและพฤติกรรมของข้าราชการให้ไปในทางที่มีวินัย ณ ลานหน้าเสาธงเทศบาลตำบลบ้านใต้

1376

22 มิถุนายน 2563
อ่านเพิ่มเติม...
จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

จุดคัดกรองท่าเรือหาดริ้น พ่นฆ่าเชื้อในพื้นที่ เพื่อเป็นการลดการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา โควิด – 19

1691

31 มีนาคม 2563
อ่านเพิ่มเติม...
ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

ฉลองสัญญาบัตร พัดยศ

1286

20 ธันวาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

โครงการ “จิตอาสาพัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ ทำความสะอาดศาสนสถาน ถวายเป็นพระราชกุศล และน้อมรำลึกเนื่องในโอกาส วันคล้ายวันพระราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว

2019

18 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร

1699

13 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
ดีเจหนู มาให้ความรู้โครงการถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

ดีเจหนู มาให้ความรู้โครงการถังขยะอินทรีย์ในครัวเรือน

1988

10 ตุลาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
งานรำลึกเสด็จประภาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕

งานรำลึกเสด็จประภาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕

1788

2 กันยายน 2562
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนพระมหากษัตริย์

โครงการเฉลิมพระเกียรติเทิดทูนพระมหากษัตริย์

1888

1 มีนาคม 2562
อ่านเพิ่มเติม...
๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

๕ ธันวาคม ๒๕๖๑ วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ

3700

5 ธันวาคม 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี

โครงการรวมพลังสร้างชุมชนสุขภาพดี

2282

6 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...
โครงการชักพระทางทะเล ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอ่าวท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

โครงการชักพระทางทะเล ปีงบประมาณ 2562 วันที่ 2 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ณ บริเวณอ่าวท้องศาลา อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี

1633

2 พฤศจิกายน 2561
อ่านเพิ่มเติม...