ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงาน
18
29 พฤษภาคม 2567

 

 

                             วันพุธที่ ๒๙ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗ คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ และพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากองค์การบริหารส่วนตำบลวังน้ำเย็น อำเภอแสวงหา จังหวัดอ่างทอง