งานพัฒนาชุมชน
 • (-ว่าง-)

  (หัวหน้าสำนักปลัด)

 • นางสาวสมาพร จันทร์ภูชงค์

  หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

  โทร.089-351-5563

 • นางสาวคัทลียา เอี้ยวตระกูล

  นักพัฒนาชุมชนปฏิบัติการ

 • นางสาวสมหฤทัย เจ๊ะตะโส

  ผู้ช่วยนักพัฒนาชุมชน

  โทร.095-936-6261