สำนักปลัด
  • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

    (หัวหน้าสำนักปลัด)

    เบอร์ติดต่อ 084-5839824

  • นางสาวสมาพร จันทร์ภูชงค์

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

    โทร.089-351-5563