สำนักปลัด
  • นางสาวธัญญลักษณ์ ประดิษฐ์พชรกุล

    (หัวหน้าสำนักปลัด)

    เบอร์ติดต่อ 084-5839824

  • (-ว่าง-)

    หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ(นักบริหารงานทั่วไป ระดับต้น)

    -