ภาพกิจกรรม
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๔/๒๕๖๖
655
31 สิงหาคม 2566