ภาพกิจกรรม
พนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมเก็บขยะชายหาดบ้านท้องนายปาน
51
9 มกราคม 2567

วันที่ 9 มกราคม 2567 คณะผู้บริหารเทศบาลตำบลบ้านใต้ นำพนักงานและเจ้าหน้าที่ร่วมกันเก็บขยะชายหาด  บริเวณชายหาดบ้านท้องนายปาน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เพื่อร่วมกันรักษาสิ่งแวดล้อมและลดปัญหาขยะซึ่งเป็นมลพิษทางทะเล และสร้างสมดุลให้กับธรรมชาติ รวมถึงการสร้างสภาพแวดล้อมที่สะอาดและสวยงามให้คงอยู่ต่อไป