ภาพกิจกรรม
พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวันนวมินทรมหาราช ๑๓ ตุลาคม ๒๕๖๖ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
1368
16 ตุลาคม 2566

เมื่อวันที่  ๑๓  ตุลาคม   ๒๕๖๖  นายไตรรงค์  ใจกว้าง นายกเทศมตรีตำบลบ้านใต้ นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภา และพนักงานเทศบาล เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวัน นวมินทรมหาราช เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร โดยมีนายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงันเป็นประธานในพิธี ร่วมด้วยหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ภาคเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน จิตอาสาพระราชทานและประชาชนในพื้นที่อำเภอเกาะพะงัน เข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้
          ๑) เวลา ๐๗.๓๐ น. พิธีทำบุญตักบาตรถวายพระราชกุศล ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน
          ๒) เวลา ๐๘.๓๐ น.พิธีวางพวงมาลา ณ ศาลาประชาคมอำเภอเกาะพะงัน
          ๓) เวลา ๑๑.๐๐ น. กิจกรรมจิตอาสาบำเพ็ญสาธารณประโยชน์ (เก็บขยะ) 
ณ บริเวณเรือหลวงพงันและชุมชนในวก หมู่ที่ ๑ ตำบลเกาะพะงัน


 ขอขอบคุณประมวลภาพกิจกรรม  FB: หมวดแทน  สินทรัพย์