ภาพกิจกรรม
กิจกรรม Big Cleaning Day เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567
43
1 พฤษภาคม 2567

วันที่  1 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00  น. เทศบาลตำบลบ้านใต้ ภายใต้การดูแลของนายไตรรงค์  ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้นำทีมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานเทศบาล ร่วมกับผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่ ๓ ผู้นำชุมชนและประชาชน ร่วมจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ณ บริเวณหมู่ที่ 1 และเจดีย์วัดใน ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567