ภาพกิจกรรม
เทศบาลตำบลบ้านใต้ร่วมมอบของขวัญสนับสนุนกิจกรรมเนื่องในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2567 ให้แก่โรงเรียนในพื้นที่ตำบลบ้านใต้
121
12 มกราคม 2567

นายไตรรงค์ ใจกว้าง นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาลและพนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ ได้เข้าร่วมส่งมอบของขวัญ เพื่อร่วมกิจกรรม “วันเด็กแห่งชาติ” ประจำปี 2567 แก่โรงเรียนในเขตพื้นที่ตำบลบ้านใต้ ให้แก่เด็ก ๆ และเยาวชน เพื่อเป็นการสร้างขวัญและกำลังใจ ให้กับเยาวชน สำหรับกำหนดการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี พ.ศ 2567