ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีอิเล็กหรอนิกส์ (e - bidding)
30 มกราคม 2566

1365


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างโครงการจ้างเหมาคัดแยกขยะและกำจัด (ศูนย์บริหารจัดการขยะของเทศบาลตำบลบ้านใต้) ครั้งที่ ๒ ด้วยวิธีอิเล็กหรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่