ผลการจัดซื้อจัดจ้าง
ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding)
5 มกราคม 2566

1379


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างและต่อเติมอาคารสำนักงานเทศบาลตำบลบ้านใต้ (รายการกันเงินปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔) ครั้งที่ 2 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e - bidding) ได้ที่นี่