ประกาศเทศบาลตำบลบ้านใต้
เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตการเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง)
6 มกราคม 2566

737


ท่านสามารถดาวน์โหลดเอกสารเกี่ยวกับ เรื่อง ให้มีการเลื่อกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลตำบลบ้านใต้ เขตการเลือกตั้งที่ 2 (แทนตำแหน่งที่ว่าง) ได้ที่นี่