ภาพกิจกรรม
วันพระราชทานธงชาติไทย
879
28 กันยายน 2565

นายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลบ้านใต้  พร้อมด้วย ข้าราชการพนักงาน เทศบาลตำบลบ้านใต้ ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยและร้องเพลงชาติไทย
เนื่องในวันพระราชทานธงชาติไทย
 
วันพุธ ที่ ๒๘ กันยายน ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๐๐น.
ณ บริเวณที่ว่าการอำเภอเกาะพะงัน