ภาพกิจกรรม
วันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
2281
31 สิงหาคม 2565

เทศบาลตำบบ้านใต้ จัดงานวันรำลึกเสด็จประพาสต้นเกาะพะงัน รัชกาลที่ ๕ ครั้งที่ ๑๓/๒๕๖๕
วันที่ ๓๑ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ลานพระบรมรูปรัชกาลที่ ๕
บ้านท้องนาง ตำบลบ้านใต้
อำเภอเกาะพะงัน จังหวัดสุราษฏร์ธานี
นายวิจารณ์ จุนทวิจิตร นายอำเภอเกาะพะงัน เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย หัวหน้าส่วนราชการ หัวหน้าหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรเอกชน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน พ่อค้า ประชาชน วางพานพุ่มดอกไม้ ถวายเป็นเครื่องราชสักการะต่อหน้าพระบรมรูปรัชการที่5 ,พิธีทางศาสนาพราหมณ์-อินดู โดนนายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ จุดธูปเทียนหน้าเครื่องเซ่นไหว้,และการรำถวายสักการะ โดยนักเรียนเกาะพะงันศึกษา
ในการนี้ เทศบาลตำบลบ้านใต้
โดยนายพิพิธ รัตนรักษ์ นายกเทศมนตรีตำบลบ้านใต้ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลบ้านใต้ทุกคน เข้าร่วมกิจกรรมโดยพร้อมเพรียงกัน