ภาพกิจกรรม
ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย
1543
2 กุมภาพันธ์ 2564

เทศบาลตำบลบ้านใต้ ร่วมกับอุทยานแห่งชาติธารเสด็จเกาะพะงัน และกลุ่มอาสาสมัคร Clean Phangan (คลีนพะงัน)​ จัดกิจกรรม "ท้องถิ่นไทยรักษ์สิ่งแวดล้อม ส่งเสริมไทยเที่ยวไทย" ร่วมกันทำความสะอาดเก็บขยะมูลฝอยหาดธารเสด็จ-หาดท้องเหรง ในวันอังคาร ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ เวลา ๐๘.๐๐ น.