ผลิตภัณฑ์ตำบล
วิสาหกิจชุมชน น้ำมะพร้าวเกาะพะงัน
2243
15 กรกฎาคม 2563

วิสาหกิจชุมชน

น้ำมะพร้าวเกาะพะงัน

ที่ตั้ง 49 หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านใต้ อำเภอเกาะงัน

จังหวัดสุราษฎร์ธานี โทร 081-4775553