แหล่งท่องเที่ยว
อ่าวท้องนายปาน
2226
14 กรกฎาคม 2563

อ่าวท้องนายปาน  ตั้งอยู่หมู่ที่  5  ตำบลบ้านใต้  ห่างจากตัวอำเภอประมาณ  23  กิโลเมตร  เป็นชายหาดที่สวยอันดับสองรองจากหาดริ้น  สามารถเดินทางไปอ่าวท้องนายปานได้ทั้งทางเรือและทางรถยนต์