แหล่งท่องเที่ยว
ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ ๕
1545
14 กรกฎาคม 2563

ลานพระบรมราชานุสาวรีย์  รัชกาลที่  5  ตั้งอยู่  ณ  ถนนสายบ้านท้องนาง - ธารเสด็จ  หมู่ที่  5  ตำบลบ้านใต้  ตำบลบ้านใต้  อำเภอเกาะพะงัน  จังหวัดสุราษฎร์ธานี