แหล่งท่องเที่ยว
ต้นยางนาใหญ่
1539
14 กรกฎาคม 2563

ต้นยางนาใหญ่  เป็นต้นยางนาขนาดใหญ่มาก  มีเส้นรอบวงประมาณ  14  เมตร  ตั้งอยู่ที่ตำบลบ้านใต้  ห่างจากที่ว่าการอำเภอ  5  กิโลเมตร

ยางนาต้นนี้ ไม่ธรรมดา เคยได้รับรางวัลชนะเลิศ ยางนาใหญ่ที่สุดในประเทศมาแล้ว เมื่อปี 2542