ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างเหมาบริการ "โครงการจ้างเหมาบริการลูกจ้างสนับสนุนการขับเคลื่อนงานนโยบายของรัฐบาลและการให้บริการประชาชนในพื้นที่ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567"
8 กุมภาพันธ์ 2567

30