ข่าวประชาสัมพันธ์
สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งเปิดระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODS) ผ่านระบบออนไลน์
2 พฤศจิกายน 2566

637


สำนักงาน ป.ป.ช. แจ้งให้เปิดระบบการยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สิน (ODS) ผ่านระบบออนไลน์ เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2566

https://asset.nacc.go.th/ods-app/